Advies

Vragen van ouders

Naar welke school moet mijn kind?
Hoe help ik mijn kind?
Moet ik mijn kind wel helpen?
Hoe gaan we als ouders om met lastig gedrag van ons kind?
Wat moet ik doen als mijn kind het niet redt op school?
Hoe voer ik een goed gesprek met mijn kind over schoolwerk?

Oudergesprek

U meldt zich aan met een korte beschrijving van het probleem, via mail of telefonisch.
We maken een afspraak van een uur bij mij thuis om het probleem in kaart te brengen.
Bij alle gesprekken is ook een orthopedagoog/ onderwijsspecialist met veel ervaring in het voortgezet onderwijs van Apeldoorn aanwezig.