Ambulante Begeleiding

Sinds 2023 ben ik lid van Zorg Ondernemend Netwerk, kortweg ZON. Dit is een coöperatie van gelijkgestemde professionals die ambulante begeleiding bieden via WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet in Apeldoorn.

Alle leden begrijpen dat het leven soms (te) ingewikkeld en (te) zwaar is.

Zij beschikken allemaal over levenservaring en theoretische kennis op heel diverse vlakken. Zij zijn er om cliënten te ondersteunen in het vinden van oplossingen die voor hen werken, op maat en zolang het nodig is.

We werken ROND

Om de gelijkwaardigheid in begeleidingsrelaties te vergroten werkt ZON met de volgende kernwaarden:
In onze begeleiding is RUIMTE voor ervaringen en verhalen van cliënten, het levensverhaal is belangrijk en daar maken we tijd voor.
Er is ruimte voor emoties en gevoelens. Ze mogen er zijn omdat ze onderdeel zijn van het proces om tot verandering te komen.
Er is ruimte voor stiltes, denkpauzes en begeleiders van ZON passen het tempo van de begeleiding aan, waardoor cliënten rust en ontspanning gaan ervaren.

Begeleiders van ZON streven naar OPENHEID. Wanneer het helpend is, vertellen zij over hun eigen ervaringen. Ze luisteren zoveel mogelijk onbevangen en zonder oordeel en doen hun best om alles bespreekbaar te maken binnen de begeleidingsrelatie.
Onderdeel van de openheid is dat zij cliënten uitnodigen om te delen wat hen bezighoudt, ook als dat kritiek is op hen als begeleider. Begeleiders doen wat in hun vermogen ligt om het zelfvertrouwen en de assertiviteit van cliënten te vergroten.
Begeleiders van ZON benoemen open wat zij zien en ervaren in het belang van een positieve ontwikkeling bij cliënten.

NIEUWSGIERIGHEID in het belang van cliënten. Begeleiders van ZON gaan samen met cliënten op onderzoek naar mogelijkheden. De vragen die zij stellen zijn gericht op het vergroten van inzicht bij cliënten. Zij kunnen zo ontdekken wat hen beweegt en motiveert. Cliënten leren zichzelf beter kennen en worden zelf ook nieuwsgierig naar wat er nog meer mogelijk is. Door nieuwsgierig te zijn, worden zowel begeleiders als cliënten geregeld positief verrast.

DUIDELIJKHEID is de laatste kernwaarde en misschien wel de belangrijkste. Begeleiders maken grenzen, kaders en verwachtingen bespreekbaar.
Zij doen hun best om betrouwbaar te zijn en maken excuses als dat een keer niet lukt. “Weten waar je aan toe bent” is een belangrijke behoefte van de meeste mensen en daar is aandacht voor. Begeleiders doen hun best om informatie te geven zodat cliënten (weer) zelf in staat zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor hun welzijn. Alles wat zij doen gaat in overleg met cliënten en is gericht op eigen regie.

Het streven van ZON is de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten binnen hun mogelijkheden. Hiervoor gebruiken wij drie begeleidingsvormen; zelf doen-samen doen-overnemen.

De visie van ZON

“Ieder mens is eerst mens”

Mensen komen tot hun recht als zij gehoord, gezien en erkend worden voor wie zij zijn.
Mensen zijn uniek; iedereen heeft zijn eigen mix van ervaringen, emoties en gedachten. 

Mensen zijn in staat om hun eigen oplossingen te vinden, binnen hun eigen mogelijkheden.

De missie van ZON

“Ondersteuning die passend, laagdrempelig en dichtbij is.”
ZON laat elke dag zien dat aansluiten bij mensen, ongeacht hun beperking, aandoening of klachten, oplevert dat mensen binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk hun leven vormgeven.  
ZON doet dát wat nodig is om weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van mensen te vergroten door naast hen te staan en duurzame veranderingen tot stand te brengen.
ZON werkt actief aan het verlagen van drempels om ondersteuning te vragen door bij mensen thuis te komen, door informatie en overzicht te bieden en door, achter de schermen, te werken aan samenwerkingen die meerwaarde hebben voor hulpvragers.

Kwaliteit maakt het verschil. ZZP’ers van ZON leren nog elke dag en blijven daardoor nieuwsgierig. Het zit in ons DNA om het elke dag beter te doen. In de zeven jaar dat wij nu begeleiding bieden lukt dat ons heel aardig. ZON is een lerende organisatie die zich continu professionaliseert door middel van intervisie, scholing en samenwerken.
ZZP’ers van ZON werken vanuit een trauma sensitieve benadering, die deels stoelt op ervaringskennis en deels op theoretische kennis.

Kwaliteit zit in de gelijkwaardigheid van contacten. Door ruimte te creëren en open en onbevangen in het werk te staan, bouwen ZZP’ers van ZON aan veiligheid, vertrouwen en ontspanning voor alle betrokkenen.

Duidelijkheid is ook één van de kwaliteiten van de ZZP’ers van ZON. We spannen ons in om te doen wat we zeggen én te zeggen wat we doen. We bespreken de mogelijkheden én de onmogelijkheden in heldere taal. Bij ZON weten cliënten wat ze aan onze ZZP’ers hebben en dat is soms niet leuk maar wel duidelijk.

Kwaliteit van hulpverlening is afstemmen op, aansluiten bij en met respect omgaan met degene die hulp nodig heeft. Samen werken naar een resultaat waar cliënten tevreden mee zijn en waarmee zij met vertrouwen hun eigen leven weer oppakken.

 

Mijn rol bij ZON

Ik vind het leuk om bij ZON aangesloten te zijn omdat ik op deze manier samen kan werken met andere leden van de coöperatie. Elk lid heeft zijn eigen specialiteit.

Ik kan feedback krijgen maar ook ons succes kunnen we delen.

Mijn specialiteit is werken met kinderen\jongeren.

Op een zeer autisme vriendelijke manier.

Ik ben trots om bij ZON aangesloten te zijn omdat ZON de zon weer kan laten schijnen. Op een positieve en open manier kan ik hulp bieden.

Samen met mijn labradoodle Abby kan ik een ontspannen sfeer scheppen.

Bij Abby kun je helemaal jezelf zijn…geen oordeel en heel veel vertrouwen.

De kinderen die bij mij komen via de jeugdwet ervaren veel problemen.

Er is vaak al veel gepraat. Bij mij gaan we meer doen. 

Wandelen met Abby, schilderen, spelen met playmobiel.

Ik krijg vaak te horen dat het zelfs gezellig is. Laat het duidelijk zijn dat is dus de manier om zelfvertrouwen te vergroten.

Op deze manier creëer ik een veilig omgeving. Dat is nodig voor verwerking en vooruitgang.